Najszybciej rozwijające się języki na świecie

Udostępnij:

 

Uwielbiam bawić się danymi. Języki są pod tym względem fascynujące, ponieważ można badać wszystko, od liczby mówców (zarówno rodzimych, jak i ogółem) po rozmiar i kształt drzew genealogicznych języków. Niedawno pracowałem nad liczbami, by przyjrzeć się rosnącym językom. Dokładniej mówiąc, najszybciej rozwijającym się językom na świecie. 

Jak w przypadku wszystkich rzeczy opartych na danych, można do tego podejść na różne sposoby. Obliczanie tempa, w jakim zmieniał się krajobraz językowy na przykład w ciągu ostatniego stulecia, prawdopodobnie przyniesie inne rezultaty, jeśli chodzi o najszybciej rozwijające się języki, niż obliczanie ich w ciągu ostatnich 20 lat. 

Oczywiście, w grę wchodzą również różnice regionalne. Na przykład, język hiszpański staje się coraz ważniejszy w Stanach Zjednoczonych z powodu lokalnych wzorców migracji pomiędzy Ameryką Łacińską a Stanami Zjednoczonymi. Ale czy to oznacza, że język hiszpański się rozwija, czy po prostu, że osoby posługujące się tym językiem przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego? 

Zamierzam przeanalizować to wszystko poniżej i spojrzeć na rozwijające się języki z kilku różnych perspektyw. Celem jest, miejmy nadzieję, odkrycie jednego zwycięzcy, którego możemy uznać za najszybciej rozwijający się język na świecie. Zaczynamy?

Rosnąca populacja i wzrost liczby rodzimych i drugich użytkowników języków obcych

Według danych Banku Światowego, liczba ludności na Ziemi wzrasta w tempie 1,1% rocznie. W 2020 roku osiągnie ona liczbę 7,8 miliarda.  

To tempo wzrostu spowalniało przez wiele lat, spadając systematycznie z 2,1% w 1970 roku do obecnego poziomu 1,1%. Jednak liczba ludności nadal rośnie, choć w wolniejszym tempie. 

Jest to jeden z powodów, dla których języki się rozwijają. Po prostu jest więcej ludzi, którzy potrafią się nimi posługiwać. W 1970 roku światowa populacja liczyła 3,7 miliarda ludzi; od tego czasu wzrosła ponad dwukrotnie. 

Taki wzrost doprowadziłby do szybkiego wzrostu liczby języków, nawet gdyby każdy człowiek posługiwał się tylko jednym językiem. Jednak około 43% światowej populacji jest dwujęzyczna (a 13% trójjęzyczna), co dodatkowo przyczynia się do tempa, w jakim przybywa języków. 

Nie oznacza to jednak, że wszystkie języki rozwijają się w tym samym tempie. Wręcz przeciwnie. Wszystko, od napięć politycznych, przez ideologie religijne, po technologię, może wpływać na tempo rozwoju języków. Niektóre z nich są celowo tłumione, podczas gdy inne po prostu wymierają, ponieważ świat rozwija się zbyt szybko, byśmy mogli je zachować. 

W tym samym czasie inne języki odnotowują ogromny wzrost liczby użytkowników, ponieważ garstka tych "głównych" języków staje się lingua francas dla rozległych regionów geograficznych. 

Przewidywania dotyczące rozwoju języków świata w następnych dekadach

Zanim zagłębimy się w dane, aby odkryć najszybciej rozwijający się język na świecie, przyjrzyjmy się kilku prognozom. 

Jaki język będzie najczęściej używany w 2050 roku? Albo w 2100 roku? Cóż, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, co stanie się z najszybciej rozwijającymi się językami w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Jest po prostu zbyt wiele zmiennych. Możemy jednak ekstrapolować niektóre z danych, które już mamy, od demografii po dane ekonomiczne. 

Używając modelu engco do prognozowania języków, przewidujemy, że w 2050 roku pięć głównych języków to: chiński, hiszpański, angielski, hindi - urdu i arabski. 

Jednak badanie przeprowadzone przez bank inwestycyjny Natixis w 2014 r. przewidywało, że najczęściej używanym językiem na świecie do 2050 r. będzie francuski, głównie na podstawie jego użycia w Afryce. 

Z kolei 15-letnie badania lingwisty Ulricha Ammona sugerują, że w nadchodzących latach to właśnie angielski, chiński, hiszpański i francuski będą językami, którym należy się bacznie przyglądać. 

Ponadto, analiza danych przeprowadzona przez Washington Post wskazuje, że w świecie biznesu wzrośnie znaczenie hindi, bengalskiego, urdu i indonezyjskiego, a także hiszpańskiego, portugalskiego, arabskiego i rosyjskiego. 

Patrząc dalej w przyszłość, wydaje się prawdopodobne - choć wszystko jest możliwe w ciągu 79 lat, szczególnie przy tak szybkim rozwoju technologii - że te języki, które dominowały w ubiegłym stuleciu, nadal będą odgrywać ważną rolę. Wybiegając w przyszłość do 2100 roku, na całym świecie nadal będziemy słyszeć angielski, mandaryński, hiszpański i hindi. Co do tego, który z nich będzie najszybciej rozwijającym się językiem na świecie, a nawet czy w ogóle będzie to któryś z tych języków, to jest to nieco trudniejsze do przewidzenia. 

język

10 najszybciej rozwijających się języków na świecie

Więc, co mówią dane, jeśli chodzi o określenie najszybciej rozwijających się języków na świecie? To wszystko zależy od tego, jak przeanalizujemy te liczby. Na przykład, czy najszybciej rozwijającymi się językami na świecie są te, które wzrosły najbardziej pod względem liczby mówców, czy te, które rosną najszybciej w ujęciu procentowym? 

Przyjrzyjmy się obu tym wyliczeniom. 

Angielski
Jeśli spojrzymy na wzrost liczby mówców, język angielski jest najszybciej rozwijającym się językiem. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy spojrzymy na ostatnią dekadę, ostatnie 50 lat, czy nawet ostatnie 100 lat. 

W latach 2011-2021 liczba osób posługujących się językiem angielskim (proszę zauważyć, że mówię tu o całkowitej liczbie osób posługujących się tym językiem, a nie tylko o rodzimych użytkownikach) wzrosła z 1 054 696 408 do 1 300 569 350. To wzrost o 245 872 942 w ciągu jednej dekady - o wiele więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego języka. 

Dla porównania, najbliższym rywalem był chiński (mandaryński), którego liczba użytkowników wzrosła o 69 877 874 w tym samym okresie. W przypadku hindi liczba użytkowników wzrosła o 64 684 736 osób. 

Spojrzenie wstecz na ostatnie 50 lat maluje bardzo podobny obraz. W latach 1971-2021 w języku angielskim przybyło 523 019 976 mówców, podczas gdy w języku chińskim przybyło 276 956 436, a w hindi 187 263 950. 

To samo dotyczy całego ubiegłego stulecia. W latach 1921-2021 liczba osób posługujących się językiem angielskim na świecie wzrosła o 894 827 855 osób, znacznie wyprzedzając język chiński (który odnotował wzrost o 551 162 240 osób) i hindi (który zajął trzecie miejsce ze wzrostem o 349 660 815 osób). 

Jeśli chodzi o liczbę użytkowników, to jasne jest, że angielski jest najszybciej rozwijającym się językiem w ciągu ostatnich 100 lat, wzrastając z 405 741 495 w 1921 roku do 1 300 569 350 sto lat później. 

Portugalski
Czy spodziewaliście się zobaczyć portugalski na szczycie listy najszybciej rozwijających się języków świata? Używany głównie w Brazylii, ale także w Portugalii, Mozambiku, Angoli i innych krajach, język portugalski wzrósł z 65 064 027 użytkowników w 1921 roku do 258 003 327 obecnie. 

Oznacza to wzrost liczby użytkowników o 297% w ciągu ostatniego stulecia. Biorąc pod uwagę tę miarę, portugalski rozwijał się szybciej niż angielski, chiński, hindi, hiszpański, francuski, współczesny arabski, bengalski i rosyjski. 

Arabski
Arabski zasługuje na wyróżnienie w tym miejscu. Chociaż nie dotrzymał on kroku portugalskiemu pod względem tempa wzrostu, współczesny arabski z pewnością się do niego zbliżył. Język ten rozrósł się z 74 157 626 użytkowników w 1921 roku do 279 200 980 sto lat później. Jest to wzrost o 276%. 

Dla porównania, liczba osób posługujących się językiem angielskim wzrosła w tym samym okresie o 221%, językiem hindi o 118%, językiem niemieckim o 115%, językiem francuskim o 113%, językiem bengalskim o 110%, a językiem chińskim o 96%. 

Urdu
Jeśli spojrzymy na najszybciej rozwijający się język w ciągu ostatnich 50 lat pod względem tempa wzrostu, otrzymamy inny wynik: Urdu. 

Liczba osób posługujących się urdu wzrosła z 112 717 278 osób w 1971 roku do 219 737 807 osób w 2021 roku. Jest to wzrost o 95% - tempo wzrostu, które przyćmiewa tempo wzrostu języka angielskiego, chińskiego, hindi, hiszpańskiego, francuskiego, współczesnego arabskiego, bengalskiego, rosyjskiego, portugalskiego, indonezyjskiego, niemieckiego i japońskiego. 

Biorąc pod uwagę tylko ostatnią dekadę, urdu jest również najszybciej rozwijającym się językiem na świecie. Liczba jego użytkowników wzrosła o 39% pomiędzy 2011 a 2021 rokiem. 

Indonezyjski 
Nazywany lokalnie Bahasa Indonesia, indonezyjski również był jednym z najszybciej rozwijających się języków na świecie w ciągu ostatnich 50 lat. Jego liczba użytkowników wzrosła z 127 635 615 w 1971 roku do 228 241 973 w 2021 roku. To wzrost o 79%, co czyni indonezyjski drugim po urdu pod względem tempa rozwoju w ciągu ostatniego półwiecza. 

To samo odnosi się do ostatnich dziesięciu lat. Podczas gdy język urdu wzrósł o 39% w dekadzie do 2021 roku, indonezyjski zajął drugie miejsce, ze wzrostem na poziomie 25%. 

Chiński
Abstrahując od języka angielskiego, który język rozwijał się najszybciej w ciągu ostatnich 10, 50 i 100 lat pod względem liczby użytkowników? Odpowiedź dla wszystkich trzech okresów brzmi: chiński mandaryński. Odnotował on drugi największy wzrost liczby użytkowników (po angielskim) w latach 2011-2021, z liczbą 69 877 874 osób w ciągu jednej dekady - imponująca sprawa. 

W ciągu ostatnich 50 lat liczba ta wzrosła do 276 956 436 użytkowników, a w ciągu ostatniego stulecia liczba użytkowników języka chińskiego wzrosła o 551 162 240, z 577 002 424 w 1921 roku do 1 128 164 664 w 2021 roku. 

Hindi
Uważam, że język hindi zasługuje na specjalną wzmiankę również tutaj, ze względu na jego wzrost w ciągu ostatniej dekady. Pod względem liczby mówców, hindi bardzo zbliżył się do wzrostu chińskiego w ciągu ostatnich lat. Podczas gdy liczba osób posługujących się językiem chińskim wzrosła o 69 877 874 w latach 2011-2021, liczba osób posługujących się językiem hindi wzrosła o 64 684 736. 

W ujęciu procentowym oznacza to, że język hindi wzrósł szybciej niż chiński w dekadzie do 2021 roku, odpowiednio o 11% i 7% - choć żaden z tych języków nie zbliżył się do rewelacyjnego 39% wzrostu liczby użytkowników urdu. 

Koreański
Kolejnym interesującym pretendentem do tytułu najszybciej rozwijającego się języka jest koreański. Uwzględniam go z dwóch powodów. Po pierwsze, pierwszy Globalny Raport Językowy Duolingo, obejmujący okres od października 2019 do września 2020, poinformował, że najszybciej rozwijającymi się językami na całym świecie, w oparciu o dane użytkowników, były wszystkie języki azjatyckie. Hindi, koreański i japoński wszystkie mocno się wyróżniają. 

Drugim powodem uwzględnienia języka koreańskiego jest jego ogromny wzrost na scenie kultury popularnej. K-pop zdobył sobie zwolenników na całym świecie - i nadal robi to w zadziwiającym tempie. Jest to czynnik napędzający szybki wzrost nauki języka koreańskiego, jak wynika z wiadomości Duolingo. 

Nie jest przypadkiem, że w zeszłym roku, w moim artykule na temat 15 najlepszych języków do nauki, zwróciłem uwagę na koreański. Jeśli nie złapałeś go w tym czasie, możesz kliknąć poniższy link, aby przeczytać go teraz. 

Hiszpański
Istnieje również wiele szybko rozwijających się języków, które można znaleźć na poziomie regionalnym. Patrząc na najszybciej rozwijające się języki w USA, na przykład, hiszpański od razu znajduje się w centrum uwagi. 

Hiszpański jest coraz ważniejszy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Latynosi są najszybciej rosnącą grupą demograficzną w kraju. W latach 1980-2015 liczba osób posługujących się językiem hiszpańskim w USA wzrosła prawie czterokrotnie, z 11 milionów do ponad 41 milionów, a liczba osób posługujących się tym językiem nadal rośnie. 

W ujęciu procentowym, odsetek ludności USA mówiącej po hiszpańsku wzrósł z 5% do 13% w tym samym okresie - stąd też język ten został uznany za najszybciej rozwijający się język w USA. 

Francuski
Jeśli chodzi o języki rozwijające się na poziomie regionalnym, francuski również zasługuje na wyróżnienie. Krajobraz językowy Afryki zmienia się i obejmuje coraz większą liczbę osób posługujących się językiem francuskim. Obecnie około 44% ludności francuskojęzycznej na świecie mieszka w Afryce Subsaharyjskiej. Jednakże liczba ta ma znacznie wzrosnąć w nadchodzących latach, a niektóre szacunki przewidują, że do 2050 roku osiągnie 85%. 

Raport Duolingo wspomniałem powyżej również spojrzał na wzrost francuskiego na poziomie regionalnym, odnotowując znaczny wzrost liczby francuskich uczniów opartych w Kanadzie w ciągu ostatniego roku. 

Jakie znaczenie ma tempo, w jakim zmienia się globalny krajobraz językowy?
Tempo zmian w globalnym krajobrazie językowym ma duże znaczenie. Firmy muszą zrozumieć, wokół jakich języków budować swoje strategie i dlaczego. Muszą korzystać z usług lokalizacyjnych, aby wejść na nowe rynki i wykorzystać wszystko, co globalizacja ma do zaoferowania, ale zanim to zrobią, muszą wiedzieć, jakich języków będą potrzebować. 

Podczas gdy firmy budują nowe grupy odbiorców, indywidualni uczniowie również odczuwają skutki zmieniającego się krajobrazu językowego. Rozwój języka angielskiego, wraz z innymi "głównymi" językami i lingua franca na całym świecie, oznacza, że liczba osób posługujących się wieloma innymi językami niebezpiecznie spada. Niektóre szacunki wskazują, że do 2100 roku wymrze nawet połowa z około 7000 obecnie używanych języków świata. 

Podsumowanie
Mam nadzieję, że podobało ci się to spojrzenie na najszybciej rozwijające się języki świata. Podczas gdy rozwój języka angielskiego jest powszechnie uznawany, podejrzewam, że niektóre z języków, które opisałem, mogły cię zaskoczyć. 

Podsumowując, przyjrzałem się:

- Najszybciej rozwijające się języki pod względem liczby mówców w ciągu ostatnich 10, 50 i 100 lat

- Języki rosnące procentowo w tych samych przedziałach czasowych

- Najszybciej rozwijające się języki pod względem liczby osób uczących się

- Niektóre z najszybciej rozwijających się języków na poziomie regionalnym

Czy Twój język znalazł się w tej pierwszej dziesiątce? A może uczysz się jednego z tych szybko rozwijających się języków? Zostaw komentarz poniżej, aby podzielić się swoimi przemyśleniami. 

Warte uwagi

Znaczenie stylu i tonu głosu w tłumaczeniu

Czy w briefie dotyczącym lokalizacji uwzględniłeś szczegóły dotyczące stylu i tonu głosu? Tak jak nie zatrudniłbyś kreatywnego copywritera lub projektanta bez wyczucia głosu lub stylu...

Sekcje portalu