Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej

Udostępnij:

Przystąpienie Polski do wspólnoty europejskiej przyniosło nam wszystkim ogromne zmiany. UE otworzyła nowe możliwości dla polskich pracowników. Mogli oni teraz ubiegać się o fundusze unijne, a dowody osobiste zastąpiły paszporty w UE.

Przed Polakami stoją nowe wyzwania, mimo wielu korzyści wynikających z przynależności do jednego z najbogatszych i najpotężniejszych mocarstw świata. Główne problemy to konieczność dostosowania polskiego prawa i przedsiębiorstw do standardów unijnych. Istnieją również bariery kulturowe i komunikacyjne. Ceny stale rosną, a płace rosną znacznie wolniej.

Multi-kulti w postkomunistycznym kraju?

Wielokulturowość to kolejny aspekt przynależności do zjednoczonej Europy. Społeczeństwo wielokulturowe jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym, mimo że kraje zachodnie zajmują się tym od wielu lat. Dla większości z nas spotkanie z ludźmi o innym kolorze skóry i integrującymi się wartościami jest wciąż pojęciem obcym. Wynika to głównie z lat izolacji, których doświadczyliśmy w czasach Związku Radzieckiego. Młodzi Polacy nie podzielają wątpliwości, które miały poprzednie pokolenia, co doprowadziło do intensywniejszej integracji. Programy wymiany studenckiej (takie jak ERASMUS) są tego najlepszym dowodem. W każdym większym mieście można spotkać studentów z Hiszpanii, Niemiec czy Anglii, którzy uczęszczają na wykłady i uczestniczą w życiu studenckim.

Wielokulturowość nie jest pozbawiona wyzwań. Bariera językowa jest jednym z najczęstszych problemów. Znajomość angielskiego jest pomocna, ale przy długotrwałym pobycie w danym kraju imigranci muszą nauczyć się języka. Jest to proces długotrwały, dlatego państwa i instytucje w tych krajach prowadzą kursy językowe i tłumaczą niezbędne teksty na potrzeby Europejczyków.

Zbieranie funduszy

Członkostwo w Unii Europejskiej daje Polakom możliwość pozyskania funduszy unijnych na rozwój i wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich. Obecnie możemy liczyć na duże dotacje przy zakładaniu własnych firm. Trzeba przedstawić solidny plan działalności i korzyści z niej płynące. Jest to duże udogodnienie, zwłaszcza dla kraju, który miał problem z pozyskaniem pieniędzy z budżetu państwa.

Zostać czy wyjechać?

Coraz większa liczba Polaków zadaje sobie to pytanie. Młodzi ludzie często zmuszeni są do opuszczenia swojego kraju z powodu złego zarządzania i braku perspektyw. Nawet niskopłatna praca z perspektywy mieszkańców "starej" Unii daje Polakom szansę na godne zarobki w porównaniu z mizernymi perspektywami, jakie widzą w swoim kraju. Wielu z tych, którzy decydują się na wyjazd, nie wraca, lecz wybiera pozostanie. To buduje opinie o Polakach, które są mniej lub bardziej pozytywne.

Znajomość przynajmniej jednego języka, niezależnie od tego czy zostajemy czy wyjeżdżamy, jest niezbędna, aby w pełni korzystać z wielokulturowego społeczeństwa.

Warte uwagi

50+ Faktów językowych, które Cię zaskoczą

Czy wiesz, że obecnie na świecie mówi się 7111 językami? Tak wynika z danych Ethnologue, który jest najbardziej obszernym katalogiem języków na świecie. Jednak liczba języków maleje...

Sekcje portalu