Co to jest patent? Ile kosztuje jego uzyskanie?

Udostępnij:

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego firmy, szczególnie z sektora zaawansowanych technologii, walczą ze sobą w sądzie o rozwiązania, które wykorzystują w swoich produktach? Powiedzmy, że firma X skopiowała rozwiązanie firmy Y. Ta druga złożyła następnie pozew o kopiowanie przeciwko pierwszej. Patenty są odpowiedzialne za regulowanie autorstwa pomysłów.

Czym jest patent? Patent to nic innego jak wyłączne prawo przyznane na wynalazek. Kiedy mówimy, że ktoś opatentował swój produkt lub pomysł, oznacza to, że nabył wyłączne prawa do tego pomysłu.

Jak przyznawany jest patent?

Istnieje kilka kroków, które należy podjąć, aby opatentować swój pomysł lub produkt. Pierwszym krokiem do uzyskania patentu jest złożenie wniosku dotyczącego produktu lub metody w urzędzie ds. własności intelektualnej. W Polsce jest to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami kraju jest to Europejski Urząd Patentowy.

Potrzebujesz profesjonalnego tłumacza do swojego projektu? Skontaktuj się z nami!

Zgłoszenie powinno zawierać dogłębny opis pomysłu lub produktu. Instrukcja pomoże specjaliście zrozumieć sytuację i udzielić odpowiedzi. Opis musi być jasny, klarowny, przejrzysty i wyczerpujący. Ilustracje, schematy i inne materiały wizualne mogą pomóc w zrozumieniu wynalazku.

Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis oraz zastrzeżenia patentowe. W tym miejscu można określić zakres ochrony produktu lub pomysłu.

Podczas składania wniosku często wymagane są tłumaczenia patentowe. Ważne jest, aby były one jak najdokładniejsze i w pełni informowały o istotnych kwestiach i trudnościach.

Co możemy opatentować

Aby opatentować produkt, należy spełnić określone założenia. Przede wszystkim wynalazek musi być nowy. Co to dokładnie oznacza? Produkt lub pomysł nie może być częścią tak zwanego "stanu techniki" (wcześniej dostępnej wiedzy).

Wynalazek musi również posiadać poziom wynalazczy. Musi być zaskoczeniem dla eksperta w danej dziedzinie. Wynalazek powinien być unikalny i mieć element zaskoczenia.

Ostatni punkt dotyczący poziomu wynalazczego jest tematem wielu dyskusji. Łatwiej jest zrozumieć, dlaczego zgłoszenie nie spełnia powyższych kryteriów, niż zastanawiać się, co to jest. Wynalazek nie jest wynalazczy, jeśli specjalista z branży stwierdzi, że nie wykracza on poza obecny stan technologii. Tak więc produkty, które różnią się rozmiarem lub kształtem od oryginalnego produktu lub które są kombinacją kilku rozwiązań, ale nie zmieniają funkcji pocztowych, nie mają poziomu wynalazczego.

Ile kosztuje uzyskanie patentu?

Według Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), w 2014 roku nasz kraj odnotował największy wzrost liczby zgłoszonych patentów w porównaniu z rokiem poprzednim. Imponujący wynik 22 procent na plusie jest porównywany z ogólnym wynikiem EPO wynoszącym 1,2 procent. W 2014 roku liczba patentów zgłoszonych przez Polaków wzrosła z 574 w 2013 roku do 701 w 2014 roku. Liczby te nie są zdumiewające, ale nadal robią wrażenie. Choć liczby są imponujące, to procentowy wzrost w naszym kraju już nie. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych złożono 64 000 wniosków. Czy jest to spowodowane wysokimi kosztami każdej aplikacji? Zobaczmy, ile pieniędzy potrzeba, aby złożyć wniosek patentowy.

W rzeczywistości nasz kraj ma jedne z najniższych kosztów uzyskania patentu. Nie oznacza to jednak, że są one "przyswajalne" przez wszystkich. Wartość uzyskania wyłącznych praw do produktu lub metody zależy od jego rodzaju i prawdopodobieństwa, że się opłaci.

550 złotych to koszt dokonania zgłoszenia patentowego

Pierwsze złotówki, które nam wpadną, trafiają prosto do kieszeni rzecznika patentowego. Opłata, która może wahać się od kilkuset do kilku tysięcy dolarów, odpowiada za poprawne sformułowanie wniosku. W cenę wliczone są tłumaczenia patentów i sprawdzenie czystości patentowej. Obejmuje również opis, który jest dokładny. Rzecznicy patentowi są szczególnie ważni, gdy istnieje podobieństwo między wynalazkami. Mogą oni określić prawdopodobieństwo przyjęcia lub odrzucenia wniosku patentowego. Oczywiście nie za darmo.

550 zł to kolejny wydatek, który będziemy musieli wziąć pod uwagę. Opłata zgłoszeniowa to kwota, którą musimy uiścić w momencie zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Należy mieć świadomość, że zgłoszenie wynalazku lub pomysłu i uiszczenie opłaty nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Można powiedzieć, że opłata ta jest jedynie opłatą początkową.

Ile kosztuje ochrona patentowa?

Otrzymujesz pierwszeństwo przy składaniu wniosku o innowację w Urzędzie Patentowym. Otrzymujemy również bezpłatną ochronę na czas rozpatrywania sprawy. Po 1,5 do 2,5 roku (tyle zazwyczaj trwa badanie) otrzymujemy nasz patent, ale tracimy ochronę, którą mieliśmy wcześniej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Koszt pierwszych trzech lat to 480 zł. Kolejny rok to 450 zł. Z każdym kolejnym rokiem koszt wzrasta. Na przykład 10. rok kosztuje 650 zł. W 20. roku jest to już 1550 zł. W Polsce 20 lat ochrony kosztuje 14630 zł.

Czy są to wysokie koszty? Wszystko zależy od tego, jak bardzo opłacalny komercyjnie jest wynalazek. Może się okazać, że na wyjątkowym pomyśle można zarobić więcej niż powyższe kilkadziesiąt czy kilka tysięcy złotych.