Tłumaczenie dokumentów w postępowaniu administracyjnym: to warto wiedzieć

Udostępnij:

Podmioty, które dokonują zadania publiczne na terytorium Polski, mają obowiązek posługiwania się językiem polskim. Dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, są wartościowym dowodem w postępowaniu administracyjnym, jednak muszą one zostać przetłumaczone na język narodowy, jakim jest język polski. Oto, co warto wiedzieć o tłumaczeniu dokumentów w postępowaniu administracyjnym.

Tłumaczenie dokumentów lepiej oddać w ręce specjalistów

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, to język polski jest językiem urzędowym na terenie Rzeczypospolitej. W języku polskim muszą być więc prowadzone wszelkiego rodzaju postępowania, w tym także postępowanie administracyjne. Jeśli osoba, która bierze czynny udział w postępowaniu nie posługuje się biegle językiem polskim, to musi ona podczas składania zeznać czy wyjaśnień skorzystać z pomocy tłumacza. To samo dotyczy dokumentacji, która sporządzona została w języku obcym. Jest ona pełnowartościowa dla postępowania tylko wtedy, gdy zostanie przetłumaczona na język polski. Co istotne, tłumaczeniu podlegają nie tylko dokumenty, które mają stanowić dowód w sprawie. Przetłumaczyć należy również oświadczenia woli, podania i innego rodzaju pisma, które rozpatrują organy administracji państwowej. Zgodnie z orzecznictwem, dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język urzędowy, przez tłumacza przysięgłego.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ właściwy przekład dokumentu pozwoli organom na zapoznanie się z jego treścią - choć dokument sporządzony w języku obcym również należy dołączyć do akt, to dla pracy organów publicznych niezmiernie istotne jest jego prawidłowe przetłumaczenie. Samodzielne próby przekładu tekstu mogą sprawić, że nie zostanie zachowana kwintesencja jego treści. Co ważne, dokument, który nie został przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, może zostać przez organ odrzucony. Co prawda nie ma on prawa całkowicie pominąć go w postępowaniu, jednak może zlecić jego przekład tłumaczowi, co znacznie wydłuża czas potrzebny na otrzymanie decyzji czy rozwiązanie sprawy. Tymczasem oddając dokumenty w ręce profesjonalisty mamy pewność, że tekst zostanie poprawnie przetłumaczony. Sam przekład możemy otrzymać w bardzo krótkim czasie - często tłumaczenie dokumentów o prostej strukturze zajmuje nie więcej, niż jeden dzień. Warunki współpracy ustalane są zawsze w sposób indywidualny, tak aby osoba zlecająca wykonanie tłumaczenia mogła otrzymać przekład na czas.

Tłumaczenie dokumentów znajdziesz w ofercie firmy tłumaczeniowej alingua.pl

Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenie dokumentów w postępowaniu administracyjnym

Jak już wiadomo, tłumaczenie dokumentów w postępowaniu administracyjnym to zadanie dla profesjonalnego tłumacza. Prawo wymaga, aby złożone dokumenty sporządzone w języku obcym były przetłumaczone na język polski, natomiast praktyka pokazuje, że najcenniejsze dla organów administracyjnych są dokumenty przełożone przez tłumacza przysięgłego bądź przez tłumacza, który posiada wieloletnią praktykę. Co ważne, przełożyć na język polski należy cały dokument, nawet jeśli zawiera on wiele stron. Nie ma tutaj znaczenia istotność poszczególnych fragmentów tekstu, bowiem to nie osoba zlecająca wykonanie tłumaczenia ani tłumacz oceniają, które informacje będą dla organu wartościowe. Niedopuszczalne jest więc tłumaczenie jedynie wybranych fragmentów tekstu - taki przekład również może zostać odrzucony przez organ, który wezwie do dostarczenia pełnowartościowego tłumaczenia. Bardzo ważne jest dokonanie przekładu wszystkich dokumentów w języku obcym, które dotyczą danej sprawy.

Aby do minimum skrócić czas trwania postępowania administracyjnego, należy od razu dostarczyć organowi kompletną, przetłumaczoną dokumentację. Koszty, co do zasady, pokrywa osoba składająca wniosek bądź wezwana do złożenia wyjaśnień. Dlatego też najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem postępowania administracyjnego zgłosić się do biura tłumaczeń, które w profesjonalny sposób przełoży dokumentację. Co ważne, tłumaczenie może zostać dokonane online, natomiast potrzebne dokumenty zostaną wysłane kurierem. Należy przy tym pamiętać, że tłumaczenie dokumentów w postępowaniu administracyjnym jest niezbędne nawet wtedy, gdy korzystamy z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Choć mogą oni reprezentować nas przed organami administracyjnymi, nie zajmują się dokonywaniem przekładu dokumentów. Większość prawników wymaga, aby udając się do ich kancelarii po pomoc, mieć przy sobie komplet przetłumaczonych dokumentów, które będzie można wnikliwie przeanalizować. Choć obecnie prawnicy posługują się językami obcymi, trudno im ocenić dokumentację, która sporządzona jest w trudnym języku urzędowym, technicznych czy medycznym. 

Warte uwagi

Rzetelnie przetłumaczone CV pomoże ci znaleźć...

Niestety rynek pracy w naszym kraju nie jest zbyt atrakcyjny. Polskie firmy nie konkurują o wysoko opłacanych pracowników, ponieważ tak mało osób chce pracować w Polsce. Wiele osób decyduje...

Sekcje portalu