Historia tłumaczeń

Udostępnij:

Wysokiej jakości tłumaczenia są dziś gwarancją skutecznej komunikacji. Korzystamy z nich często i w różnych sytuacjach. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak powstały tłumaczenia?

Cofnijmy się do prehistorii

Na to pytanie można odpowiedzieć, cofając się do czasów prehistorycznych. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w czasach prehistorycznych. Początkowo do pokonania bariery komunikacyjnej używano gestów, ale z czasem pojawiło się lepsze rozwiązanie. Rozwiązaniem okazało się tłumaczenie treści na inny język.

Pierwsza potrzeba tłumaczenia

Potrzeba zaangażowania tłumacza w ten proces była oczywista. Pierwsi ludzie, którzy zaangażowali się w tę działalność, nauczyli się nowego języka, przebywając z grupą, która nim mówiła. Intensywny kontakt z grupą obcokrajowców skutkował stopniowym zapamiętywaniem i zaznajamianiem się z językiem.

Dzieła bez znaczenia

Pierwsze tłumaczenia pisemne były podyktowane potrzebą przetłumaczenia tekstu religijnego. Oryginalne tłumaczenia były bardzo dosłowne i w konsekwencji często pozbawiały teksty ich zasadniczego znaczenia. Potrzeba tłumaczenia historii z innych języków doprowadziła do konieczności tłumaczenia tekstów o charakterze świeckim. Ten rodzaj treści, podobnie jak dzieła religijne, często pozbawiał dzieła ich prawdziwego znaczenia.

Tłumaczenie jako forma sztuki

Z biegiem czasu nacisk przesunął się z tworzenia tłumaczeń, które dokładnie oddają znaczenie oryginalnych tekstów, na ich wierne tłumaczenie. Ten rodzaj tłumaczenia został opracowany między innymi przez radziecką szkołę tłumaczenia. Z biegiem czasu stopniowy rozwój dziedziny tłumaczeń doprowadził do wprowadzenia standardów, które wpłynęłyby na jakość. Niektóre stowarzyszenia podjęły te i inne działania, które z czasem miały znaczący wpływ na rozwój tłumaczeń.

We Francji szczególne znaczenie miały Międzynarodowa Federacja Tłumaczy (IFT) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC). W Polsce dwie najważniejsze organizacje to Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich i TEPIS, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.

Kiedyś a dziś

Początkowe tłumaczenia nie były na najwyższym poziomie, ale wraz z rozwojem tego trudnego rzemiosła, osiągnęły poziom, na którym są w stanie działać na najwyższym możliwym poziomie. Tłumaczenia mają obecnie nieporównywalnie większe znaczenie. Poprawiają komunikację między krajami i usuwają bariery językowe. Dzięki tej technologii możliwe jest teraz przekazywanie praktycznie każdej informacji, w dowolnym języku.

Warte uwagi

Najszybciej rozwijające się języki na świecie

  Uwielbiam bawić się danymi. Języki są pod tym względem fascynujące, ponieważ można badać wszystko, od liczby mówców (zarówno rodzimych, jak i ogółem) po rozmiar i kształt...

Sekcje portalu